Visjon og verdier

Vår visjon er at "Vi ønsker at mennesker på Varhaug skal bli kjent med Jesus gjennom et raust, relevant og rotfestet felleskap."

Vi tror at Gud har skapt alle mennesker og at han ønsker en relasjon til oss. Vi tror at vårt oppdrag er å hjelpe mennesker inn i denne relasjonen til Gud, men og å hjelpe mennesker til å ha gode relasjoner med hverandre.

Våre verdier er Raus, Relevant, Rotfestet, Relasjonell og Rått. Se videoene under for å lære hva vi legger i verdiene våres.

 

Powered by Cornerstone