Våre verdier

Vi har fem verdier som vi ønsker at kirka vår skal være bygget på. Disse er raus, rotfesta, relevant, relasjonell og rått. Her får dere høre litt om hva vi mener med disse verdiene