Om oss

Vårt visjon

«Mennesker på Varhaug skal bli kjent med Jesus gjennom et raust, relevant og rotfestet fellesskap.»

Vår historie

Høsten 2017 begynte planteprosessen for å starte Varhaug misjonskirke. Vi er et ungt fellesskap som identifiserer oss med verdiene rotfestet, raus og relevant. Vår modermenighet er Misjonskirken Bryne, som er en av rundt 90 menigheter i Misjonskirken