Kirkelige handlinger

Vigsel

Det går an å gifte seg i Misjonskirken Bryne og vi har to pastorer som har vigselsrett:

Thorleif Bruseland tlf +47 970 41 017

Thomas Aas Pedersen  tlf +47 922 95 934

Ta kontakt med pastorene våre om det er aktuelt med vigsel.

Det er vanlig at de før vigsel gjennomfører samtaler med brudeparet.

Barnevelsignelse

I Misjonskirken Bryne tilbyr vi barnevelsignelse for små barn. På denne måten bringer vi barna frem for Gud, for at barna på en særskilt måte skal få motta hans velsignelse.

Ved at vi tilbyr barnevelsignelse ligger det også at når barnet selv ønsker å bli døpt, vil menigheten tilby dåp.

Ønsker dere barnevelsignelse for deres barn, ber vi dere om å ta kontakt med en av våre pastorer.

Konfirmasjon

Vi tilbyr konfirmasjon for alle som ønsker kristen konfirmasjon. Det er ikke krav til tro, medlemsskap i menigheten eller at du er døpt.

Konfirmasjonstiden løper fra september til mai det året du går i 9. klasse på skolen. Konfirmasjonsdagen er 2. søndag i mai. I løpet av konfirmasjonstiden undervises det igjennom Tentro, som er et felles frikirkelig opplegg for konfirmasjon i Norge.

På våren tar vi også en tur til London hvor vi besøker ulike menigheter, men selvfølgelig blir det også shopping og besøk på flotte attraksjoner i storbyen.

Dåp

I Misjonskirken Norge som Misjonskirken Bryne er en del av, godkjenner vi all form for kristen dåp. Det betyr at om du er døpt vil den dåpen du har hatt bli anerkjent som din dåp.

Er du ikke døpt vil vi i Misjonskirken Bryne tilby dåp for den som tror på Jesus Kristus. Menigheten har dåpsbasseng i kirkesalen og dåp foregår vanligvis i en gudstjeneste. Det går også an å ha dåp ved andre anledninger og flere velger også dåp utendørs.

Medlemsopptakelse

Har du gått i menigheten en stund og kjenner at her hører du til, da er det naturlig å søke medlemskap.

Fra og med at du er 15 år kan du selv velge hvilken menighet og hvilket trossamfunn du vil være medlem av.

Hos oss er dette to forskjellig typer medlemskap:

Medlemskap i menigheten går på å være en del av den lokale menigheten på Bryne, og gir deg stemmerett i menighetens styrende organer som menighetsmøter og årsmøte. Ved medlemskap i Misjonskirken Bryne utfordres du også til å være med å dele ansvar og velsignelser som ligger i det å være et medlem.

Medlemskap i trossamfunnet Misjonskirken Norge gir deg den juridiske tilhørigheten til vårt fellesskap, som er årsaken til at vi kan tilby blant annet kirkelige handlinger. Medlemskap i trossamfunnet gjør at menigheten mottar kirkeskatten din, som et tilskudd fra stat og kommune.

Se skjema for søknad om medlemskap, og ta gjerne kontakt med en av våre pastorer.

Begravelse

Misjonskirken Bryne har to pastorer som forretter i begravelser og vil være til hjelp og støtte i en vanskelig situasjon som dødsfall er. Ta gjerne kontakt hvis vi kan være til hjelp:

Thorleif Bruseland tlf +47 970 41 017

Thomas Aas Pedersen tlf +47 922 95 934

Vigsel

Kontakt

Det går an å gifte seg i Misjonskirken Bryne og vi har to pastorer som har vigselsrett:

Thorleif Bruseland tlf +47 970 41 017

Thomas Aas Pedersen  tlf +47 922 95 934

Ta kontakt med pastorene våre om det er aktuelt med vigsel.

Det er vanlig at de før vigsel gjennomfører samtaler med brudeparet.