Velkommen til Varhaug Misjonskirke

Vi håper at du kommer til å trives her.

Høsten 2017 begynte planteprosessen av det som vi ønsker skal bli Varhaug Misjonskirke. Vi er et ungt fellesskap som identifiserer oss med MKNs verdier: rotfestet, raus og relevant, og består av mennesker i alderen 20-40 år, med tilhørende barn. Vår modermenighet er Bryne Misjonskirke.

Varhaug Misjonskirke ønsker at: Mennesker på Varhaug skal bli kjent med Jesus gjennom et raust, relevant og rotfestet fellesskap.

Våre gudstjenester er ca en søndag i måneden kl 12.00. Gudstjenestene er på Varhaug Barneskule.

Ta gjerne kontakt med en av våre prosjektledere om du ønsker mer informasjon om menigheten.

Oddmund Vagle

Oddmund Vagle

PROSJEKTLEDER
post@bm-vagle.no
+47 476 36 202
Terje Vik

Terje Vik

PROSJEKTLEDER
terje.vik@lyse.net
+47 917 46 992
Morten Mersland

Morten Mersland

PROSJEKTLEDER
morten.mersland@gmail.com
+47 480 45 771